23 januari 2012

Vroege keuzes: Engels

In de strip De Ruyter praten de Engelsen Engels en de Nederlanders Nederlands. Dat is vooralsnog ook de bedoeling in de film Heldt van Hollandt. Zolang de Engelsen en de Nederlanders elkaar van een afstand beschieten is dat geen probleem. Maar wat nou als ze met elkaar in gesprek raken. Moet daar dan een tolk bij? Of praten ze elkanders taal?

Ik heb besloten dat De Ruyter Engels verstaat en spreekt. Of dat echt zo is geweest weet ik niet, maar daar kom ik vast nog wel achter.

In de film gaan de Engelsen er van uit dat De Ruyter geen Engels kan. Waarom? Omdat ik dan een stuk in het script kan stoppen met een tolk. Kan best grappig zijn, dan wel worden.

In het script bevindt zich op dit moment het navolgende stukje dialoog:
CROMWELL: Does anyone here speak Dutch?
Niemand reageert.
CROMWELL: A shilling for anyone here who speaks Dutch.
Een wachtpost bij de deur reageert voorzichtig.
WACHTPOST: I speak Dutch!
Hoe dat afloopt? U zult het zien.

Brengt ons wel op een nieuw probleem: ondertitels? Daarmee is de film opeens niet geschikt voor kinderen die niet kunnen lezen. Tenzij we er vooral een visueel spektakel van maken dat best (een beetje) te volgen is zonder dialoog. En de meeste kinderen volgen Engels toch al net zo goed als Nederlands?

11 januari 2012

Boeren, Burgers & Buitenlui

Op de plaatselijke vlooienmarkt stuitte ik op het boek Boeren, Burgers & Buitenlui - Een 'vreemde' kijk op de Nederlanden van Hubertus Günther. Het is een verzameling van impressies van buitenlanders van de Nederlanden uit de tijd dat de Nederlanden een wereldmacht vormden.

Alle bekende vooroordelen over de Nederlanden komen voorbij in korte hoofdstukken met grote afbeeldingen van schilderijen die zijdelings met het vooroordeel te maken hebben. Leuk om als inspiratiebron voor Heldt van Hollandt te gebruiken. Zo heb ik onder andere gelezen dat in de Nederlanden de windmolen voor van alles en nog wat gebruikt werd: pompen, malen, zagen... In de scéne dat De Ruyter naar Amsterdam reist (pijl nummertje 2 in het logistieke schema) kan ik hem nog wel langs een reeks eigenaardige toepassingen van windmolens laten komen. En misschien is Rembrandt wel bang dat hij op termijn vervangen gaat worden door een schilderende windmolen?

Op de foto ziet u de bovenkant van het boek, waarin een boekenlegger met de beeltenis van Rembrandt is gestoken, en waarachter de omslag van het boek De Admiraal - De wereld van Michiel Adriaenszoon de Ruyter van A. Th,. van Deursen et al is te zien. Aan leesvoer geen gebrek. Documentatie is erg belangrijk als je een loopje wilt nemen met de geschiedenis.